Archive for ALİM

Çikolata Kisti

Rahim (uterus) içerisinde yer alan; her ay gebeliğe ev sahipliği yapacak şekilde hazırlanan ve gebelik olmadığı zaman yeterli hormon desteğinden yoksun kalması nedeniyle adet (menstruasyon) kanaması halinde dökülen özel hücre tabakası “endometrium” olarak adlandırılmaktadır. Bu hücre tabakası vücutta sadece rahim içerisinde yer almaktadır. Bu hücrelerin vücutta rahim dışında başka bir alanda yer alması “endometriozis” hastalığı olarak adlandırılır. Bu durum en sık olarak yumurtalıklarda, rahim arkası boşlukta (Douglas boşluğu), vajen ile barsağın son bölümü arasında, barsakların yüzeyinde, tüplerin üzerinde veya çevresinde, rahmi tutan bağların ve mesanenin üzerinde veya karın zarı yüzeylerinde, cerrahi yaralarda, dikişli doğum esnasında açılan kesilerde, çok nadir olarak da göbek deliği ,burun zarı gibi uzak organlarda görülür. En sık görüldüğü yer %75 oranıyla yumurtalıklardır.

Rahim iç tabakası adet döngüsünün seyrinde her ay kalınlaşan ve belli bir süre sonucunda kanamasıyla vücut dışına atılan bir dokudur. Rahim iç tabakası rahim yüzeyi dışında bir yere yerleştiğinde yine adet döngüsüyle birlikte kalınlaşma gerçekleşir ve yine kanamayla bu doku uzaklaştırılmaya çalışılır. Endometriozis hastalığının yerleştiği dokular vajinayla dış ortama açılan rahimin aksine kapalı sistemlerdir ve kanama bu kapalı sitemin içine (genellikle karın boşluğuna olur veya yumurtalık dokusu içine olur ki bu ilerleyen süre içinde burada endometrioma diğer adıyla çikolata kisti adı verilen yumurtalık kistlerine neden olur.) olur. Bu oluşan iç kanamalar iç bölgelerde yapışıklıklara neden olur ve buna bağlı belirtiler meydana gelir. Bu iç kanama miktarı çok az miktarda oluştuğundan hayati tehlike taşımaz.

Kimlerde sık görülür?

Endometriozis üreme çağındaki kadınların hastalığı olarak kabul edilir. Hiç şikayeti olmayan ve başka bir nedenle değerlendirilen bir kadında saptanabilir. Tüm kadınların %3-5’inde, çocuk sahibi olmakta güçlük çeken çiftlerin %40’ında saptanmaktadır. Birinci derece akrabalarından birinde endometriozis saptanmış bir kadında hastalığın görülme olasılığı yaklaşık 7 kat daha fazladır. Endometriozis çok nadir olarak menopozdaki kadınlardan ve çok geç hastalarında görülmektedir. Hatta literatürde erkelerde de görülebildiği bildirilmiştir.

Neden oluşur?

Hangi faktörlere sebep olduğu tam olarak bilinmemektedir. Nedeni açıklamaya yönelik çeşitli teoriler öne sürülmektedir. En fazla kabul gören iki görüş genetik olarak yatkınlığı bulunan kadınlarda, karın içerisinde yer alan belirli yüzeylerde veya dokularda hücrelerin yapısal değişikliği uğraması ve rahim iç tabakası gibi davranmasıdır; diğer ise rahim iç tabakasının (endometrium) fallop tüplerinden karın içine taşınmasıyla oluşur ki bu teoriye retrograd mesturasyon teorisi denir. (olabilmesi daha mümkün ve mantıklı olan teoridir.)

Nasıl belirti verir?

Endometriozis hastalarında en sık karşılaşılan şikayet adetlerin aşırı derecede ağrılı olmasıdır. Ağrının şiddetinde giderek artan bir düzen izlenir. Ağrının nedeni endometriozis odaklarında salgılanan prostoglandin adı verilen bazı maddelerin etkisiyle rahimde ortaya çıkan kasılmalardır. Ancak ağrının şiddeti ile hastalığın derecesi arasında bir ilişki yoktur. Hafif derecede bir endometriozis şiddeti ağrılara neden olabileceği gibi ileri derecede bir endometriozis olgusunda çok hafif adet sancısı görülebilir hatta hiç bir ağrı olmayabilir. Bununla beraber sancıların daha erken başlaması ve daha uzun sürmesi hastalığın evresinin ilerlediğine işaret edebilir. Ağrı tipik olarak adetten birkaç gün önce başlar ve adet kanaması ile birlikte en üst düzeye ulaşır ve kanama boyunca devam eder. Hatta zaman zaman bu ağrılar ağrı kesici ilaçlara cevap vermeyebilir. Adet sancısı dışında endometriozisde kronik kasık ağrıları ve bel ağrıları da olabilir. Bu ağrılar bacaklara doğru da yayılım gösterebilir.

Endometriozis, cinsel ilişki sırasında ağrıya neden olabilir. Bu duruma endometriozis hastaların çoğunda kanama bozukluğuna rastlanmaz. Ancak adet öncesi görülen kahverengi lekelenme şeklinde kanamalar endometriozis için tipiktir.

Endometriozis hastaların büyük kısmı çocuk sahibi olamama nedeni ile doktora müracaat ederler. Genel olarak kısırlık şikayeti bulunan kadınların yaklaşık %10-20 sinde değişik düzeylerde endometriozis bulunmaktadır. Endometriozis ve kısırlık arasındaki ilişki tam olarak anlaşılabilmiş değildir. Özellikle hafif ve orta derecede endometriozisin kısırlığa neden olup olmadığı tartışmalıdır. Bununla beraber en sık kabul gören teori endometriozisin pelvis boşluğu içinde bir tür inflamasyona neden olarak bazı maddelerin salınımına yol açtığı ve bu maddelerin ve follikül ve yumurta gelişimi üzerinde olumsuz etkilerin olduğudur. Karın zarında salgılanan bu maddelerin yumurta ve sperm bilerleşmesi, tubal fonksiyon ve hatta döllenmiş yumurtanın endometriuma implante olması üzerinde de olumsuz etkilerinin olabileceği ileri sürülmektedir. Bir başka düşünceye göre ise hafif derecede endometriozis kısırlığa neden olmamaktadır. Bu hastalarda kısırlığın ana nedeni kötü sperm kalitesi ovülasyon bozukluğu gibi bilinen başka bir patoloji ya da açıklanamayan infertilite (kısırlık) olgularında olduğu gibi bilinmeyen nedenleridir. Endometriozis sadece tabloya eşlik eden ek bir patolojidir.

Öte yandan şiddetli endometriozis kısırlığın bilinen bir nedenidir. Ortaya çıkan yapışıklıklar ve anatomik bozukluklar üreme sisteminin normal fonksiyonunu bozarak fertilizasyon problemlerine neden olurlar. Yapışıklık olmasa bile çikolata kistleri normal ovülasyonu bozarak kısırlığa yol açabilir.

Neden çikolata kisti: Birikmiş kan kalıntılarının rengi zaman geçtikçe kırmızıdan kahverengine ve siyaha doğru değişim gösterir. Endometrioma yumurtalık dokusu içinde bu eski kanın birikmesiyle oluşur ve bu kistin içinde bulunan görünüm olarak sıvın çikolatayı andırır.

Endometriozis ile birlikte görünebilen yakınma ve bulgular

– Kronik pelvik ağrı
– Adetlerin sancılı olması (dismenore)
– Kısırlık
– Dış gebelik
– Ağrılı cinsel ilişki (disparonia)
– Bel ağrısı
– Sırt ağrısı
– Bacaklarda ağrı
– Bulantı-kusma
– Karın ağrısı
– Kabızlık ya da ishal
– Makata vuran ağrı
– Kanlı dışkı
– Makadi kanama
– Kuyruk sokumuna doğru ağrı
– İdrarda kan
– İdrar yaparken yanma
– Yan ağrısı
– Sık idrara çıkma
– Adet kanamasıyla eş zamanlı burun kanamaları ya da vücudun çeşitli yerlerinde kanama ve morarmalar.

Nasıl tanı konur ?

Endometriozisin tanısı lezyonların direk olarak görülmesi ve patolojik olarak incelenmesi ile konur. Yani kesin tanı için cerrahi şarttır. Öyküde endometriozisden kuşku duyulan hastalarda kısırlık problemi de varsa mutlaka tanısal laparoskopi yapılmalıdır. Laparoskopi sırasında karın zarı, rahim, douglas boşluğu, tüpler gibi tüm pelvis içi oluşumlar gözlenerek küçük endometriozis odaklarının varlığı araştırılırken şiddetli olgularda yapışıklıklar izlenir.

Endometriozis tanısında en önemli tanısal testlerin başında ultrasonografi gelir. Ancak ultrasonografi yumurtalıklarda yerleşmiş çikolata kistlerinin tanınmasında yararlıyken pelvik endometriozis hakkında bilgi vermede yetersizdir. Yumurtalık içinde derinde yerleşmiş endometriomalar laparoskopide gözden kaçabilir ancak bu kitleler dikkatli bir ultrasonografik inceleme ile kolaylıkla fark edilebilir.

Ultrasonografi incelemesinde endometriomalardan kuşku duyulan olgularda kanda Ca-125 adı verilen bir markerın bakılması sonucu tanının desteklenmesi açısından önemlidir. Yumurtalıktan köken alan bazı kanserlerde salgılanan bu tümör belirteci endometriozis varlığında da artmaktadır ancak kan düzeyi habis hastalıklarda olduğu kadar yükselmemektedir.

Evreleri

Endometriozis hastalığının yerleştiği bölge, yayılımı, derinliği ve büyüklüğüne göre evrelendirilir. Evre 1 minimal hastalığı, evre 2 hafif, evre 3 orta ve evre 4 ise şiddetli endometriozisi ifade eder. Hastalığın evresi ile yarattığı şikayetler arasında direkt bağlantı yoktur.

Nasıl tedavi edilir?

Endometriozisin kesin kalıcı tedavisi yoktur. Uygulanan tedavilerin amacı ağrıyı gidermek ve kısırlığı ortadan kaldırmaktır. Bu amaçla tıbbi ve cerrahi tedaviler uygulanabilir. Tıbbi tedaviler endometriozisin östrojene bağımlı bir hastalık olması prensibine dayanır. Hamilelik ve menopoz endometriozis oluşumunu engelleyen iki doğal durumdur. Hormonal tedavilerde amaç bu iki doğal durumu taklit etmektir. Her iki durumda da endometrium üzerindeki östrojen etkisi ortadan kalkacağından yanlış yerde yerleşmiş olan endometrial dokunun da baskılanması beklenir.

Gebelikte görülen hormonal durumu taklit etmek için doğum kontrol hapları kullanılırken, menepozu taklit etmek amacıyla danazol ya da GnRH analoğu adı verilen ilaçlar kullanılmaktadır. 3-6 ay süren bu tedavide kan östrojen düzeyi doğal menopozda olduğu gibi düşük seviyelere inmektedir. Genellikle ayda bir kez yapılan enjeksiyonlar şeklinde uygulanan GnRH analog tedavisi oldukça pahalı bir tedavi şeklidir. GnRH anaolgları uzun süreli kullanımda kemik erimesi, ateş basması gibi menopoz sonrası görülen yakınmalara neden olabileceğinden östrojen içeren ilaçlar ile birlikte verilebilir. Add-back tedavi adı verilen bu durun tezat gibi görülebilir. Ancak amaç kan östrojen düzeyini endometriozisi baskılayacak kadar düşük ve kemik erimesine neden olmayacak kadar yüksek bir aralıkta tutmaktır.

Yapılan çalışmalar endometriozisde uygulanan tıbbi tedavilerin ağrıyı gidermede etkili olduğu ancak infertilite üzerinde olumlu bir etkisinin olmadığının göstermektedir. Bu nedenle kısırlık nedeni ile başvuran hastalarda tıbbi tedavi önerilmez.

Şiddetli endometriozis olgularında tercih edilmesi gereken tedavi yaklaşımı cerrahidir. Özellikle laparoskopik cerrahi tekniklerde yaşanan gelişmeler bu hastaların etkili bir şeklide tedavi edilmelerine olanak sağlamaktadır. Örneğin; çikolata kisti çıkartılan hastaların %50’si 6 ay içinde tedaviye gerek kalmadan hamile kalmaktadır. Anatomik düzenin yeniden sağlanması hem ağrının giderilmesinde hem de üreme potansiyelinin arttırılmasında son derece önemlidir.

Yardımcı üreme teknikleri:

Kısırlık nedeniyle tedavi edilen bir kadın cerrahi sonrası 6 ay içinde kendiliğinde hamile kalamamış ise bir sonraki seçenek yardımcı üreme teknikleridir. Eğer tüpler açık ise aşılama denenebilir. Aşılamanın da başarısız olduğu durumlarda ise son alternatif tüp bebek uygulanmadır. Bu grup hastalarda özellikle büyük çikolata kisti çıkarılmış ise yumurtalıkların rezervinde bir azalma beklenebilir. Ayrıca bilinmeyen bazı nedenlerden dolayı bu endometriozis olgularında döllenme oranlarında düşüklük görülebilmektedir.

Yorum Yapın

Adet Bozuklukları

Ortalama olarak kadınlar her dört haftada bir adet görürler ve kanama 3-5 gün sürer. Ancak her kadın bu ortalamaya girmez. Bazı kadınlarda kanama 3 haftada bir ve bazı kadınlarda da 35 günde bir meydana gelir. Bunlar da normaldir.

Adet kanaması nedir ?

kadın rahmi her ay sanki gebe kalacakmış gibi hazırlığa girişir. Rahimin içi bir yavrunun büyümesini sağlayacak biçimde kan ve dokularla astarlanır. Ancak gebelik meydana gelmez ise rahim artık bir işe yaramayacak olan bu astarı dışarı atar. Adet kanaması işte bu dışarı atim olayıdır.

Adet kanaması her zaman sancılı mı olur ?

Adet kanaması sırasında bir miktar sancı ve kramp normal olabilir, ancak aşırı sancı normal değildir. Yataktan çıkamayacak, okula veya işe gidemeyecek kadar sancınız varsa doktora gidin. Sancılı ve ağır kanamalı adet gören, cinsel ilişki sırasında veya büyük aptes yaparken sancılanan kadınlarda çok yaygın bir hastalık olan endometriosis olabilir. Bu; rahim zari veya adet kanından gelen parçaların karin boşluğuna kaçarak başka organlar üzerinde bulunmasıdır. hastalık genç kızlarda veya her yaştaki bayanlarda görülebilir. Bu hastalık ayrıca kısırlığın da yaygın bir nedenidir.

Adet görmemek ne demektir ?

Gebelik ilk akla gelen nedendir, ancak başka nedenler de olabilir. Yeni adet görmeye başlayan ergenlik çağındaki kızların adetleri düzensiz olabilir. Bazen stres veya seyahat nedeni ile meydana gelen hormonal dengesizlik normal adet devresini geçici olarak etkiler. Doğum kontrol hapını bırakmak da 1-2 ay adet görmemeye neden olabilir. 3-5 ay adet görmeyen kadınlarda yumurta üretimi durmuş demektir ve kısırlık sorunları olabilir. Tanı için doktora gidin.

Kanama neden normalden daha fazla olur ?

Tampon veya pedinizi her iki saatte bir değiştirmek zorunda kalıyorsanız, ağır kanamalı bir adet görüyorsunuz demektir. Nedeler arasında endometriosis, kanser olmayan tümörler veya doğum kontrol için takılan rahim içi araç sayılabilir. Gününden geç gelen ağır kanamalı bir adet, çocuk düşürme belirtisi olabilir. aşırı kanama verdiği sıkıntı yanında kansızlığa da neden olabilir.

Tampon kullanmak Toksik Şok Sendromuna (TSS) neden olabilir mi ?

TSS çok nadir görülen bir hastalıktır (100.000 de 1), ancak ciddi bir enfeksiyondur ve gerekli önlemler bilinmelidir. TSS ye tampon kullanmak neden olmaz, ancak kullanılan tamponda bulunabilen bir mikrop neden olur. Tampon kullanıyorsanız uzun sure kullanmayın ve 3-4 saatte bir değiştirin ve geceleri kullanmayın. TSS riski süper veya kuvvetli emici tamponları kullanmakla artar. En az emici yani normal reguler veya mini tamponlar yeterlidir. TSS belirtileri arasında ani ateşlenme, kas ağrısı, baş ağrısı gibi grip benzeri belirtilerin yani sıra baş dönmesi, kusma ve ishal bulunmaktadır. Bu belirtileri görür görmez hemen tamponu çıkarın ve doktora baş vurun. Bunların dışında her iki (2) yılda bir PAP Testi yaptırarak rahim ağzı kanserine karşı kendinizi koruyun.

Yorum Yapın

Seviştikten sonra nasıl davranırsınız?


Dean Martin’e sormuşlar, seviştikten sonra eşinizle konuşur musunuz diye… Martin “Telefon yanımdaysa konuşurum” demiş! Tabii herkes Dean Martin kadar hain ve aynı derecede “cool” değil! Peki hakikaten cinsel birleşme sonrası uyunur mu? Sigara mı içilir, yoksa sohbet mi etmek gerek?

Ateşli bir cinsel birleşmeden sonra yaşanacak romantik
dakikalara “Ayaklarım nihayet ısındı” gibi sözlerle
bir giriş yapmak, pek de olumlu sonuçlar getirmez.
Karşı cinsin sevgi dolu bakışları bir anda öfkeye
dönüşür ve yaşanan o güzel anlar, yerini kavgaya
bırakabilir. Az önce hakim olan şefkatin yerinde soğuk
rüzgarlar esmeye başlar… Aşkı çağrıştıran mimik ve
sözler çok önemlidir.

Ama yine de dikkat edilmesi gereken bir nokta vardır.
Cinsel birleşmeden sonra ortaya çıkan, uyuma, sigara
içme arzusu gibi alışkanlıklar, eksilen bir eğilimin
işareti değildir. Doruk noktasına vardıktan sonra,
karşı cins kendini birden geri çekerse, bu çok ağrı
verici olabilir.

Fakat çoğu zaman, bu ani hareketin biyolojik nedenleri
vardır: Cinsel birleşmenin getirdiği yorgunluk sonucu
erkek, dinlenme devresine girer. Bu yüzden de cinsel
uyarımlara hep geç tepki verir veya hiç tepki vermez.

İki kişinin birlikte olmalarının, yani bir ilişkiye
girmelerinin iki sebebi vardır. Ya birbirlerini çok
sevdikleri için birliktedirler ya da ilişkileri
tamamen cinselliğe dayalıdır. Cinselliğe dayalı
ilişkilerde aşka pek yer yoktur. Bu ilişkilerde
özellikle kadınlar sevişmeden sonra “kullanılmışlık”
hissine kapılırlar. Sevişmeye yol açan o güzel sözler,
sadece amaca ulaşmak için başvurulan bir araç gibidir.
İster hareketlerle belli edilen, ister söylenmiş olan
o sevgi sözcükleri, sevişmeden sonra büyük bir
tutkuyla arzulanır. Kadın, eşinin gerçek duygularını
şimdi gösterdiğini zanneder. Çoğu erkek yakınlıktan
korkar. Cinsel birleşmeden sonra duruma hakim olmak
ister. Sevişme sonrası, “İyiydi…” gibi sözler, bu
tip erkekler için çok normaldir.

Comments (1)

Erkek Olmanın Dayanılmaz Keyfi

Erkek Olmanın Dayanılmaz Keyfi….

-Vücudundaki killari mütemadiyen aldirmak zorunda degilsin.

-Biyiklarin utanç degil çogu zaman övünç kaynagidir.

-Bes günlük tatil için ufak bir çanta yeter.Her kavanozu tek basina açma kabiliyetine sahipsindir.

-Tazelemek zorunda oldugun bir makyajin olmadigi için zirt pirt tuvalete gitmezsin.

-Kilo aldiginda dostlarin sana aciyarak bakmaz.

-Ayakkabilarinin topugu ve tirnagin asla kirilmaz, çorabin kaçmaz.Göbegin bile bir çekicilik unsuru olarak sunulabilir.

-“Bu göbek degil sevgilim, ask halkasi”Is görüsmelerinde kalça ve gögüslerinin güzelligi hiç önemli degildir.

-Pisirecegin hayvani kendin avlayabilecek güçtesindir.

-Dus yapman ve giyinmen en fazla on dakika sürer.

-Gereksiz esyalarin bulundugu bir çantayi tasima aliskanligin yoktur.

-Ceketini alip çikarsin.Besli paket halindeki donlarin fiyati, tek bir sütyenin kikadardir.

-40 yasina da gelsen kimse evde kaldigini iddia edemez.Çisinle Italyanca ” Seni Seviyorum ” yazabilecek kadar kabiliyetlisindir.

-Yüzündeki tüm renkler orijinaldir ve ne silince, ne yagmurda, ne de aglayinca çikmaz.

-Sokakta muz yemen hiç ayip sayilmaz,Magnum yerken etiketi saklamak zorunda kalmazsin.

Comments (2)

"Vecdi Gönül’ü uçuracaklardı!"

İzmir’de otoyoldaki köprü altına uzaktan kumandalı bomba yerleştiren üniversite öğrencisi iki kişi yakalandı. Saldırganların Bakan Gönül’ün konvoyunu hedef seçtiği öğrenildi.

İzmir’de Buca-Balçova arasındaki otoyolda bulunan köprü altına uzaktan kumandayla patlatılmak üzere bomba yerleştiren üniversite öğrencileri Burak D. (21) ve İleri K. (21) yakalandı. Zanlıların bomba düzeneğini önceki akşam AKP seçim bürosunun açılışına katılacak olan Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül’ün bulunduğu konvoyu havaya uçurmak için kurduğu belirlendi.

KABLO ÇEKMİŞLER

Önceki gece normal uygulama yapan Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı asayiş ekipleri, otoyola bağlantı yolu üzerindeki köprüye yaklaştıkları sırada şüpheli iki kişiyi fark etti. Polislerin araçlarından inmesi üzerine kaçan zanlılar, kısa bir takibin sonunda yakalandı. Zanlılarla olay yerine giden polis, bir poşetin içinden köprünün çıkış bölümüne kadar kablo uzatıldığını fark etti. Bomba imha uzmanları, ilk incelemede uzaktan kumandalı bomba düzeneği tespit etti. Etkisiz hale getirilen bombanın konserve kutu içerisinde bulunduğu ve el yapımı parça tesirli olduğu belirlendi. Gözaltına alınan ve DHKP-C üyesi olduğu belirlenen zanlılardan Burak D.’nin Dokuz Eylül Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü, İleri K.’nin ise Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencisi oldukları öğrenildi. Polis, daha önce yaptıkları eylemlerden dolayı sabıkalı oldukları belirlenen zanlıların iş birliği içerisinde bulunduğu Bornova Gençlik Derneği ile Buca Temel Hak ve Özgürlükler Derneği’ne baskın düzenledi. Baskınlarda 2 kilo el yapımı patlayıcı ve bomba yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Akşam

Kayalık yorun

Yorum Yapın

Koç: Ulusalcılık ülkeyi bölüyor

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği Yüksek İstişare Konseyi (YİK) toplantısında tarihi anlar yaşandı. TÜSİAD Türkiye’yi bölünme noktasına getirmeyi planlayan tehdidin farkına vardı. / Yapanların vatansever olduğu iddia ediliyorsa , vatanseverlik net . Hangisi refahı , mutluluğu en önemlisi ekonomiyi düşünüp hareket etmiş. Hangisi yaşam standartlarını yükseltmeyi kaç saniye düşünmüş. Bu orospu cocuklarından yorgan olmaz . Hangisi temel hakları safsata olarak görmüyor. Bunak orospu çocukları bu işin arkasındakiler. Kaşınmışlar , kaşınıyorlar. Kaşırım Onları. Dikkat etsinler kan çıkmasın. Çok tehlikeliler de. Almışlardır onlar alacakaranlığı. Yakarım ciğerinizi /

TÜSİAD’ın Sabancı Center’da düzenlenen YİK toplantısının açılışında konuşan Koç, seçimlere 45 günden az bir süre kala genel bir değerlendirme yapmak için olağan YİK toplantısını gerçekleştirdiklerini belirtti. / Aferim 🙂

Koç, siyasi partilerin vitrin yenileme ve yeni isimleri kamuoyunu duyurma çalışmalarında gösterdikleri coşkulu çabayı parti programlarının paylaşılmasında da görmek istediklerini ifade ederek, “Geçtiğimiz bir kaç ay içinde ülkede tartışılan konulara ve sergilenen yaklaşımlara baktığımızda Türkiye’yi hedefleri / Çok karmaşık bir konu sizler için 🙂 / doğrultusunda daha ileriye götürecek bir dinamiğin /ben 🙂 /ışıklarını görmekte zorlanıyoruz / Gör beni siz /. Siyaset sahnemizde adeta bir akıl tutulması / O nasıl bir şey güneş tutulması gibi bir şey / ile karşı karşıyayız” diye konuştu.

Türkiye’nin son 20 yılda önemli bir yenilenme döneminden geçtiğini, ithal ikamesine dayalı kapalı bir ekonomiden dünya piyasalarına entegre olmuş rekabetçi bir ekonomiye geçişin sağlandığını / Walla pek bilinçli yapılmamış – Bilinçli yapan bilinçli adam getirirdi , Yok öyle adamlar pek yaşamaz buralarda . Derin deve var -. Yanda avrupa. Bir tarafta amcıkerika. Özal rahmetli sağolsun, Amerikanın çıkarları doğrıltısında oldu birşeyler /ve doğal kaynaklar ile işlenmemiş tarım ürünlerine dayalı ihracatın ağırlıklı olarak sanayi ürünlerine / zorunluluktan geldi , yok planlı gelişim Hala olamadığı gibi/ dayalı hale geldiğini dile getiren Koç, ihracat hamlesine başlandığında başlıca pazarı Orta Doğu / Bırakın bu ayakları sanki kendimiz karar verdikte yaptık birşeyler. Ortadoğunun kaymağını yiyorlar. Yeneceğiz onları biz. / olan Türkiye’nin artık beyaz eşya, otomotiv, elektronik / Bu alanlarda birşeyler eleniyor olmasın. Kimin pis kokusu var buralarda (sıctılar galiba ) Siz yapamazsınız beceremezsiniz psikolojik desteini mi veriyorlar. Biz beceremeyiz ayağına mı yatıyorlar. Siz bu işi yapmayın deyip kaş mı çatıyor. İbne paşalar / gibi pek çok sektörde Avrupa’da ciddi pazar paylarına sahip olduğunu kaydetti.

/Eşcinsel olan bu paşaların kaşlarını çatıp. Bizim götümüzü sikemezsin demeleri gibi bir şey bu manyaklar delirtirler adamı. Kücük delinize koca kafam girsin ibneler. Siz anladınız yaragımın kafası oldugunu 🙂 /

Koç, Türkiye’de bu gelişmelere daha hızlı ve güçlü gerçekleştirme potansiyeli bulunduğunu, ancak “ayaklarında ekonomik ve siyasi iktidarsızlık prangası”yla koşmaya çalıştıkları yarışa çok geç başladıklarını ifade etti. / Ben halledicem kocum eczanam , kobim , sanayim. Merak etmeyiz biz. Öyle bir füze yaparımki ankaradan yola cıkar beyaz saray kerhanelerinden birinin perdesinden girip sabancıyı vurur / Hugo chavez fidel kastroyla birleşip white house homosexuel pub krucakmış exortic bi yerde . dünya bürokratlarına öncelikli potansiyel müşteriler hizmet vereceklermiş. Katılabileceklerin listelerini hazırlanıyor bi dubke roka bedava /

Yine de bugün gelinen noktanın umut verici olduğunu söyleyen Koç, şöyle devam etti: / ümit var her zaman / sıfırdan başlar amerikanın en zengini oluruz. /rockefellek ibnaları dahil bu fiyata / olmas oyle sey deyin de yarak görüğ /

“Eğer bazı konuları ulusal stratejimiz haline getirirsek, bazı hedeflerimiz partiler üstü olursa / Öyle olacak, cesarati olan varsa irdelesin bir o konuyu /, bugüne kadar oluşmuş olan zemini bir sıçrama tahtasına dönüştürebiliriz diye düşündük. Bunu da her fırsatta dile getirdik/ Pek bilmiyorum . Tüsiad neyi ne zmaan ne amacla söyletilmiş, İrdeleyin de hesap sorabilelim koclar, Zaten bir daha olmaz aynı yanlışlar değilmi ishak aladon a soralım bu tür konuları /. AB’ye tam üyelik / Yok öyle bir şey / idealine de işte bu nedenle dört elle sarıldık. Oysa bugün bakıyorsunuz ki bir takım siyasi partiler, kimi kuruluşlar ve kesimler, Türkiye’yi Batı dünyasından koparmayı / Kopamayız biz onlardan , Onlar bizim metresimiz. Var mı AB gibi bir başka siyasi göt 🙂 /bir siyasi alternatif olarak ülkenin önüne koymak için büyük bir çaba harcıyorlar.” / OSMANLI yiğidim devam * /

Mustafa Koç, bu kesimlerin, bunun en somut örneğini Türkiye’yi AB dışında tutmaya çalışarak gösterdiklerini ve bunu “yurt dışındaki yeminli Türkiye düşmanları ile aynı amaçta buluşma pahasına yaptıklarını ve bu kapsamda sağ ve sol ideolojilerin dahi aynı potada buluşabildiğini” söyledi. / Manyak onlar , yarak bulamayıp kıcını parmaklayan escinsellere benzetiyorum onları /

AB dışında kalan Türkiye uydulaşabilir / Hadi cnm sende . AB ye grecen de Fransız lordları , İngiliz hahamları , Alman diktatörleri , Fransız faşfaşları sanauyudunun merkezini verecek, Doğrusu biz onlardan değiliz . Onlarda bizden. Yakarım onları. Biz başkayız. Farklılığımızı bilim teknikte sanayide sanatta ekonomide binimum siyasi alanda göstermemiz lazım düye düşünüyorum. /

Koç, Türkiye’nin, ulusal çıkarlarının ekonomik ve stratejik gerçekler ile küresel gelişmeler kapsamında değerlendirildiğinde AB içinde olması geriğinin açıkça görüldüğünü ve hiç bir döneminde bugünkü kadar Avrupa ile bütünleşme ihtiyacı içinde olmadığını kaydetti. / Hadi cnm sende. Oyle olacak da bizi kendilerinden görecekte . Gel malını sat diyecekler. Gel fransaya satalım diyecekler. GEl bizim eski sömürülere birlikte düzen alalım diyexcekler komik cocuk. Bizim GEçmişimiz Farklı Biz onlardan farklıyız. Sanayiciler olarak da bence bunun farkında olun. Yoksa hüsran olabilirsiniz. Olabilecekleri görün ona göre konum alın. Bu arada simdiye kadar bi şekilde umutlanmanızı sağlayacak gelişmeler olduysa. Jeopolitik önem demeli . Bizim potansiyel gücümüz, Onlar için karanlık bile . Geçmişimiz onların altına işemesi gibi bir eşanlamlılık. Gücümüzün, potansiyelin Farkında olmamız lazım. Biz yaparız gerekeni kısaca siz de yapın. Kendi ozlerinize dininize bağlı kalın. Oyle projelere destek olun. Allah Halleder. Allaha bırakmayın tabi, Tam anlayamadığınız konular var. O görevini yapar biz de yaparız. /

AB’nin çevresinde güçlü bir çekim alanı oluşturduğunu ve AB’ye üye olamayacak ülkelerin dahi ekonomik ortak olarak bu çekim alanının içinde yer aldıklarını ifade eden Koç, böyle bir ortamda AB dışında kalan bir Türkiye’nin fiilen özel statülü bir ülke durumuna düşebileceğini ve AB’nin etrafında bir uydu haline gelebileceğini belirtti. /Alakası yok .AB planlı programlı yıllardı r çalışıyor düzenini kuruyor. Çekim alanlarına sokarım . Kuzey afrikada boy göstermeye bakar iş. En kalitelisini ucuza üret satalım. Yaşam standardını yükselt calsınlar biz yaptık desinler 🙂 , şaka artık yemez bu tuzaklar bize . En iyisini en uygununu en verimlisini biz çalışıtıx. Onlar ancak bakarlar. Kullanmak isterlerse satarız. onların jeopolitik önemi bile yok skerim amcıkerikayı. Ya gelirler ya fildir fildir dönerler . Amcık itler . / Siktiğimin ibneleri . Amerika orta avrupaya satacak , telekom alacak ta biz bakıcaz. Sikerim ecdadlarını. Blaire taş geldi bak . Ceddin deden valla calacak oralarda /anlatan aldı .

Koç, bu söylediklerinin ne pahasına olursa olsun AB üyesi olmak şeklinde yorumlanmaması gerektiğini işaret ederek, AB’nin de olgunlaşması henüz tamamlamamış ve kendi içinde önemli görüş ayrılıklarına sahip bir siyasal yapı olduğunu söyledi. / Sikeyim siyasal yapılarını. Onlar kendi cıkarları icin varlar. Orta yere bi kemik atsam fransızlar amerikalıları sikecek. İngilizler her 2 ssini de parmaklayacak Bu arada almanlar nerden nasıl olmaz şekilde ihracat şampiyonu olacak. Çok ibne lan bunlar 🙂 /

Bu çerçevede, içine kapalı bir Avrupa isteyen bir grubun Türkiye karşıtı söylemlerin / Yok cnm Ben sarkozy ibnesine hayranım 🙂 , Saygı duymak lazım , korkuyorlar bizden , Ve istemediklerini belirtiyorlarç. Benim de cok pipimde doğrısı . Ben de pek makara var , Cezayir pazarı söz konusu olunca gelirler kapıma. Osmanlı geceleyin ansızın gelecek Çok baskın alacağımız var. Orda ibne yalakalarına mı güveniyorlar. Bu halk varken yeriz sizi güya dünyanın dört bit tarafında. Ayağınızı denk alın fransızlar. sikerim dilinizi de filinizi de. Bırakmayız size bir kuruş toprak. Kendi topraklarınızda üretinde yaratında . SAtın da satın alında. Yarağı yeyin. / kısa vadeli getirilerine odaklandığına işaret eden Koç, “Bu kesim Türkiye’nin demokratik eksiklikleri / Yok artık böyle bir şey /, toplumsal duygusallığı / iş başka sex başka bu konu ne böyle 🙂 /, siyasal öz güvensizliği / Sokayım güvenemeyenler /ve analiz hataları / Ben ederim onları anal iz /yüzünden AB üyeliği sürecinden kendi kendine kopacağını umuyor / çok ta skimde /. Amaçları Türkiye’yi AB’nin siyasal karar sistemine ortak etmeden özel bir statü ile etkin alanları içinde tutmak” görüşünü aktardı.

AB’de ikinci grubun ise birliği daha geniş ve etkin işleyen bir siyasal birlik olarak konumlandırdığını ve bu grubun Avrupa vizyonunda AB’nin değerleri ile uyum sağlamış / İnanamıyorum buna ben / bir Türkiye’nin büyük bir kazanç / Satmayız biz kendimizi. Satılıklar la da isim olmaz / olarak yer aldığını dile getiren Koç, bugün gelinen noktada Türkiye’nin önünde Fransa iç siyaseti, Kıbrıs, AB’nin iç kurumsal ve ekonomik sorunları gibi engeller bulunduğunu, ancak Türkiye’nin tam üyelik sürecinin teknik gereklerini 2014’e kadar tamamlamasının gerçekçi bir öngörü olduğunu bildirdi. / Anasının gözü. 2069 da anlaşalım fazla zorlamayalım 🙂 /

Koç, Türkiye’nin bu güce sahip olduğuna işaret ederek, “Biz tam üyeliğe hazırlanırken, AB de kendi değişimini gerçekleştirecektir” dedi. / Dabi Dabi , Mason chiraq , Le peni bir parmaklar. Anayasa hukukcusu bir ibne vardı onu da dürtelediler zaten biraderleri. Kin nefret yayıyormuşum. Oh ne ala. Parmaklayıp durun birilerini :/ /

AB üyesi Türkiye çekim alanını oluşturur. / Mıknatısmıyız olum biz 🙂

Türkiye’nin Balkanlar, Karadeniz, Orta Asya, Akdeniz ve Orta Doğu’da gerçekleştireceği siyasal ve ekonomik işbirliklerinin bir alternatif değil AB hedefinin gerçekleşmesine katkıda bulunacak önemli bir koz olarak görülmesi gerektiğini ifade eden Koç, AB’ye tam üyeliğin gereklerini yerine getiren aynı zamanda da tarihsel ve kültürel hinterlandı ile sağlam ilişkiler geliştiren Türkiye’nin Avrupa nezdinde güçleneceğini vurguladı. / Tabi tabi her kente osmanlı müzeleri acılmasını canı gönülden desteklerler. Viyanaya kadar koyarız bu füzeleri aman müzeleri / Odmanlı öncesi ve tarih öncesi ni koyarsak zaten ibneler. Tarih dersini kaldırmayı düşünmezlerse gel yanıma. /

Koç, bu ülkeler açısından da AB sürecinde ilerleyen güçlü bir Türkiye’nin daha etkili olacağını ve batı ile güçlü ilişkileri laik demokratik siyasal yapısı yerleşmiş piyasa ekonomisi ve çoğulcu toplumsal dokusu ile kendi çevresinde bir çekim alanı yaratma gücü bulunduğunu kaydetti./ AB güçlü bir türk falan istemiyor. Avrupa 1 cıkarlarını 2 dürtülerini 3 cıkarılarını 5 güvenliğini düşündürür.

Avrupaya girme gibi bir amacım olsaydı. 1 Güvenlik ( Göt ) Elden gidecek derdim.
2 zengin olmamız lazımki sizden daha cok mac aman mal alalım , pazarımız büyüsün ( Yapmak istedikleri – yaptıkları (Para harcamak ve destek olmak ugruna bknz plnya ve diğerleri ) -) amcıkerika yı alt ederiz. ( Batı rekabetyi 🙂 bu bir oyun) Tam onlar gibi olurdum. Hatta beyin takımına bile baya bir adam veririm lan ben bu ibnaların :)))) Ama benim işim varç Fransızların altını bozuk . Almanların rekabeti zayıf. İngilizler göt yok . Kabaca bu . Bu adamlarla mı uğraşıcaz ya. Stratejimiz .Yapmamız gerekeni yapıcaz. Önce Avrupa Sonra amcıkerika. GEri kalanı doluvermek lazım. Anlamışınızdır siz onu. Bizim tarihimiz önceliklerimiz var gerizekalılar. Anladınız Siz onu. Latin amerika kardeşlerimiz var. g. koremiz var vietnam endonezya filipinler. Falan filan. Çok oluyoruz Biz. Siz de oluyonuz zaten. Bu bir kabaca tarifle Taşak .

Mustafa Koç, şunları söyledi:

“Türkiye’de iktidarda kim olursa olsun ülkenin yüzünü batıya dönük olmasını temin etmek AB ile tam üyelik sürecinin gereklerini yerine getirmek, piyasa ekonomisini tüm kurum ve kuralları ile egemen olduğu laik, demokratik, dışa açık bir Türkiye için çalışmak zorundadır. Türkiye’yi küresel gelişimin dışına çekmeye, yeniden içine kapalı devletçi bir Türkiye oturtmaya, yüzünü batıdan başka yönlere çevirmeye çalışmak onu yalnızlaştırmak ve geri kalmaya mahkum etmekle eşdeğerdir. Bunu ulusal çıkar söylemi ile cilalayarak veya dini ideolojilerle soslayarak geçerli bir politika seçeneğiymiş gibi sunmak akla ve sağduyuya sığacak anlayışlar yaklaşımlar değildir.” / Laik sözünü duymak pek eğlenceli , Yarrağa Laik demek bunlar demek mi anlamı ne allah aşkına 🙂 /

Türkiye’yi mevcut yolundan saptırmaya çalışanların Türk insanına hangi kaynaklarla nasıl bir gelecek yaratmayı tasarladıklarını bütün açıklığıyla anlatmak zorunda olduklarını söyleyen Koç, “Çocuklarımızın geleceği, seçim meydanlarının basit siyasi mücadele taktiklerine veya ideolojik gösterilerine feda edilemez. Oy istemek için halkın karşısına çıkanlardan, meydanlarda sorumlu siyaset yapmalarını bekliyoruz” dedi.

/ Fikirlerinizi acıklayın , Eğlenceli oluyor bu durumda, ilerde belki fikir de alırız 🙂

Comments (1)

İdeal Sevişme Süresi Kaç Dakika?

Cinsellik deyince özellikle Türkiye’de, akla sevişmekten çok birleşme geliyor. Sağlıklı bir cinsellik için ideal süre ne?

Oysa cinselliğin son aşaması olan birleşme ve orgazma gelmeden yapılacak çok şey var. Sevişmenin kısa tutularak bir an önce son aşamaya geçilmek istenmesi de beraberinde sorunlar getiriyor.

Herhangi bir cinsel fonksiyon bozukluğu nedeniyle doktora başvuran pek çok çifte öncelikle ‘güzel sevişme’ öğretiliyor. En az 30 dakika ön sevişme şartı konulan çiftler, bu sayede hem kendilerini ve partnerlerini keşfediyor, hem de var olan cinsel fonksiyon bozukluklarını gideriyor.

Cinselliği ağır çekime alın

Bulunduğunuz ortam, giydiğiniz giysiler, kullandığınız parfüm, üzerine yattığınız yatak bile sevişmenin kalitesini etkiliyor. Cinsel sorunları nedeniyle uzmana başvuran ve yatağı değiştirilen çok sayıda çift var. Kişinin temizliği, kullandığı parfüm bile güzel sevişmede etkili. Bakırköy Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Cinsel İşlev Bozuklukları Birimi’nden Uzm. Dr. Ceyda Güvenç, güzel sevişmekten ne anlaşılması gerektiğini şöyle açıklıyor:

“Aslında karşındakinin ve kendi bedeninin neresinden, nasıl keyif almayı bilmekle ilgili güzel sevişmek. Kendisi keyif almayı bilmeyen biri karşısındakine de keyif veremez. Güzel sevişmeyi bilmek için erojen bölgeleri keşfetmek gerekiyor. Güzel sevişmenin diğer bir tanımı da cinselliği ağır çekime almaktır. Dokunmak, cinsel masaj tarzı şeyler, hazza açık olmak, bunları hissedebilmekle ilgili. Cinsel birleşmeyi ötelediğinizde bedensel olarak nelerden haz alındığının keşfedilmesini sağlıyorsunuz. Çiftlere dokunma, okşama ödevleri veriyoruz. Penisin, klitorisin, göğüslerin yapısını anlatıyoruz. Vajinismuslular güzel sevişirler ama istek, uyarılma ve orgazm bozukluğu olanlar için bu söz konusu değil. Kadınların uyarıyı alması periferden merkeze doğrudur. Örneğin kadın için yüzden, boyundan, yani yukarıdan başlayıp genital bölgeye giderek bir uyarı sağlamak gerekiyor. Erkek için ise tam tersi söz konusu. Uyarıyı alması için cinsel bölgeye odaklanmak gerekiyor. Erkeğin saatlerce başını okşamanız bu denli bir etki yaratmayabiliyor.”

Kalabalık evde nasıl sevişilir ki!

Sevişmenin kalitesi için çevresel faktörlerin yanı sıra kişiye de bağlı olan durumlar var. Güzel sevişmede süre kesinlikle kısa tutulmamalı. Çünkü kısa tutulan bir ön sevişme cinselliği olumsuz etkiliyor. Genelde çiftlere baktığınızda, ister sorun erkekten, ister kadından kaynaklansın ön sevişme çok kısadır. Cinsellikte başlangıç iyi olmalı ki devamı ve sonucu da iyi olabilsin. Ceyda Güvenç, bulunulan ortamın cinselliğe yansımasını ise şu sözlerle anlatıyor:

“Yan odada kayınvalide yatıyorsa ve kapı ikide bir açılıyorsa burada tabii ki güzel bir sevişmeden söz edilemez. Daha çok aceleye getirilmiş bir ilişki söz konusudur. Bulunulan ortamdaki ışık bile etkili. Hatta ışığın olup olmaması bile sorun olabilir. Çünkü kadınlar karanlıkta sevişmeyi tercih ediyor. Birdenbire aydınlıkta sevişmelerini de bekleyemezsiniz. Önce karanlığa yakın loş ışık, daha sonra yavaş yavaş tam ışıklı ortamda ödevler veriyoruz. Uygun bir müzik de güzel sevişme için gerekli. ‘Kadınlar kulaklarıyla erkekler gözleriyle sevişir’ derler. Kadın için işitsellik önemli; güzel sözler vb. Porno dergiler kadınları uyarmaz ama erotik öykü dinlemek uyarıcıdır.

Soğukta romantizm olmaz

Çiftlere ödev verdiğinizde odanın ısısına kadar her şeyi düşünmelisiniz. Örneğin çiftin oturduğu ev sobalı mı? Yorganın altında yapılmıyor bu ödevler. Örneğin terapi gören bazı çiftler bize gelir ve ödevlerini yapamadıklarını söyler. Nedeni evin sobalı olması ve ortamın soğuk oluşudur. Kimi kışın geçmesini bekler. Çünkü tedirginlikle sevişilmez. Bazı çiftlere birlikte duş almalarını da önerebiliyoruz. Güzel sevişmeyi olumsuz etkileyen bir faktör de temizliktir. Genelde buna erkek dikkat etmez ve kadınlar için bu büyük bir sorundur. Erkek temizliğe önem vermeli.”

Yatakta da demokrasi gerek

Herhangi bir cinsel fonksiyon bozukluğu olan çifte, terapiye başlamadan önce terapist tarafından pek çok soru soruluyor. Bunlardan biri de ön sevişme süresiyle ilgili. Sorgulandığında genelde bu sürenin çok kısa olduğu görülüyor. Üstelik süreyi kısaltan her zaman da erkek değil. Özellikle cinsel isteği olmayan kadınlar ilişkinin bir-an önce bitmesi için ön sevişmeyi kısaltır. İdeal bir ön sevişmenin 30 dakikadan az olmaması gerekir.
Uzun ön sevişme sayesinde hem kadın hem de erkek, partnerinin bedenini tanıyor. Bu sürede çiftler nelerden zevk aldıklarını da keşfediyor. Ön sevişme sırasında çiftlerden biri hoşlanmadığı şeyleri açıkça söyleyebilmeli.

Herkes güzel seviştiğini sanıyor!

Kadın ve erkeğin uyarılma süreleri genelde farklı. Kadınlar erkeğe oranla daha geç uyarılırlar ve uyarılma yöntemleri de farklıdır. Erkekler eğer bir cinsel fonksiyon bozuklukları yoksa görsel, tensel, işitsel uyaranlarla çok rahat uyarılabilirler. Ancak kadına uyarılmak için süre gerekir. Eğer partner iyi değerlendirirse 30 dakikalık ön sevişme kadın için yeterli olabiliyor. Ön sevişmenin süresinin uzatılması ve içeriğinin değiştirilmesiyle pek çok cinsel işlev bozukluğu halledilebiliyor. Genelde sevişme denince çiftler en son noktaya, birleşmeye ve orgazma odaklanıyor. Ama aslında birleşme değil, öncesindeki evrelere bakılmalı. Sorulduğunda herkes kendine göre güzel sevişiyor. Ama güzel sevişmenin gerekleri sıralandığında pek çok çiftin bunu bilmediği ortaya çıkıyor.

Parfümünüz etkileyici mi?

Sevişmenin normal ışık, loş veya karanlıkta mı olacağına çiftler beraber karar vermeli. Eğer partnerlerden biri karanlıkta sevişmek istiyorsa bunun nedeni konuşarak açıklığa kavuşturulmalı. Çünkü karanlıkta sevişmeyi istemek de cinsel mitlerle ilgili. Sevişmenin olduğu yer, yani yatak da önemlidir. Çiftlere nasıl bir yatakta seviştikleri sorulduğunda genelde buna şaşırırlar. Oysa ki bu sanıldığından çok daha fazla önemlidir. Yatağın konforunun yanı sıra ses çıkarıp çıkarmadığı, temizliği de etkili. Yatak sevişmeyi olumsuz etkiliyorsa (çukur olması, ses çıkarması, fazla yumuşak olması vs.) değiştirilmesi gerekir. Eğer çiftin bulunduğu ev kalabalıksa sevişme rahat yaşanamayabilir. Güzel bir sevişme için çiftin rahatsız olmayacağı bir ortam yaratılmalı. Giyilen giysilerin rahatlığı kadar bunların partner için de etkileyici olup olmaması önemli. Çiftlerin tercih ettiği parfümler de sevişmeyi etkiliyor. Partnerin hoşuna gitmeyen bir parfüm sevişmeye de yansıyabilir.

Comments (13)

Older Posts »